Skip to main content
AEG | Help and Support

Vaskeprogrammet er for kort

Hvis det valgte vaskeprogram forkortes under vask, kan det have flere årsager.

  • Vaskemaskinen estimerer vasketiden ud fra den enkelte fyldning og viser den forventede vasketid. 
  • En mindre fyldning eller en anden type vasketøj, kan reducere vasketiden markant. Hvis vaskemaskinen fyldes med vådt tøj, eksempelvis efter iblødsætning, kan det resultere i ændret vasketid.
  • Det kan ske, at fyldningen/vasketøjet i maskinen er i ubalance, hvilket kan betyde, at vaskemaskinen springer centrifugeringen over for, at undgå skade på maskinen. En overfyldt maskine eller et tungt stykke vasketøj, kan skabe ubalance i vaskemaskinen under centrifugering.
Ændring/optimering af  vasketid under vask er normalt og ikke en fejl på maskinen.