Skip to main content
AEG | Help and Support

Emhættens motor kører ikke

Det kan være et problem med stikket, stikkontakten eller det elektriske kredsløb.

Hvis der ikke er lys, eller lysdioderne ikke lyser, kontrolleres strømforsyningen først.

Hvis emfanget er tilsluttet en stikkontakt, tilsluttes først et lille apparat, som f.eks. en lampe eller en elkedel for at kontrollerer, om den virker. Hvis ikke, så er der sandsynligvis et elektrisk problem ved strømudtaget. Kontroller fejlstrømsafbryderen eller sikringerne i din sikringstavle.

Hvis strømforsyningen er i orden, foretages en nulstilling. For at gøre dette frakobles strømforsyningen, eller tag stikket ud af stikkontakten, vent i 30 sekunder, og sæt stikket i / genopret strømforsyningen til emfanget igen.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.

  • Report error code: FD