Skip to main content
AEG | Help and Support

Emhætten suger ikke nok, for lidt

Emfang er designet til at suge ubehagelige lugte ud fra køkkenet. De fjerner faste partikler og minimerer lugtgener.

De er ikke beregnet til at fjerne damp, selvom de i kraft af deres design fjerner en vis mængde og hvor meget afhænger af køkkenets størrelse, luftgennemstrømningen og den producerede mængde damp.

Er der tilstrækkelig luftstrøm gennem den eksterne udtrækskanal

Kontroller lufthætten på den udvendige ventilationsåbning, bygningens tag eller ydermur eller kontroller lufttrykket foran den, når emfanget er i tændt. Hvis der ikke er nogen luftstrøm, er der muligvis en tilstopning i rørsystemet.

Er filter rent

Efter ca. 30 timers brug skal metalfiltrene vaskes. Dette kan gøres i en opvaskemaskine eller helst i hånden. Brug et intensivt program på mindst 65 °C uden at vaske følsomme gryder eller sarte glas samtidigt, da fedtaflejringerne vil reagere med køkkengrejet. Filteret kan skifte farve, alt efter hvilket opvaskemiddel der anvendes samt sammensætningen af metallet i filteret.

Papirfiltre anses for engangsudstyr, som skal udskiftes.

Kulfiltre skal også udskiftes, hvis emfangets udsugningshastighed reduceres. Dette afhænger af omfanget af em, der dannes i kogezonen.

Emfangets ydeevne kan kun opretholdes, hvis filtrene rengøres eller udskiftes regelmæssigt.

Hvis enheden kører i recirkulationstilstand og ikke har et udvendigt udluftningssystem, kontrolleres det, at kulfiltrene sidder korrekt. Hvis de er beskidte eller beskadigede, udskiftes de med nye filtre

Du kan finde filtre, plejemidler og tilbehør i webbutikken

  • Report error code: XX