Skip to main content
AEG | Help and Support

Kogeplade viser DEMO eller "d" i display og varmer ikke op

"d" vises i displayet eller der står ”demo” i displayet og kogepladen / komfuret varmer ikke op.

Dette kan forekomme hvis kogepladen / komfuret f.eks. tidligere har stået udstillet i en butiksudstilling. Denne funktion bruges til, at demonsterer produktets funktioner uden opvarmning.

Se i din brugervejledning hvordan du slår funktionen fra. Når funktionen er slået fra, virker produktet helt normalt igen.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, kan du kontakte kundeservice for ydeligere vejledning til at frakoble DEMO funktionen.

  • Report error code: XX