Skip to main content
AEG | Help and Support

Vandhane, rød LED lampe blinker

Hvis du oplever, at vandvarmerens røde LED lampe blinker, kan overhedningssikringen være udløst. 
Årsagen kan være at vandtilførslen har været afbrudt eller andet som har forhindret vandvarmeren i, at tage vand ind.
Probemet kan ofte løses ved, at nulstille vandvarmeren.

Du nulstiller ved, at afbryde strømmen til enheden, vente 30 sekunder og derefter tænde igen. Strømforsyningen til enheden skal ved nulstilling afbrydes og det er ikke nok, at slukke på vandvarmerens tænd/sluk knap

Hvis ovenstående ikke løser problemet, kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.

  • Report error code: XX