Skip to main content
AEG | Help and Support

Kaffemaskine indbyg og kaffen bliver ikke varm nok

Kopper og opvarmning

Sørg for at kopperne er forvarmede. Det anbefales at varme kopperne ved, at skylle dem med varmt vand.

Måske er bryggeenheden kølet af, fordi der er gået nogle minutter, siden den sidste kaffe blev brygget, eller temperaturen er indstillet for lavt. Justér/ændr den indstillede temperatur.

Afkalkning

Det kan også være, at maskinen er blokeret / kalket til

Udfør en afkalkningsprocedure.

Regelmæssigt afkalkning renser dampudtaget, vandsystemet og hindrer, at apparatet slides for hurtigt. Brug jævnligt et afkalkningsmiddel. For at gøre afkalkningen effektiv, skal den udføres, hver gang maskinen anmoder om det. Hyppigheden afhænger af vandets hårdhedsgrad i dit hjem. Afkalkningen udføres ved at fortynde en dosis afkalkningsmiddel med en liter vand i henhold til de anvisninger, som findes på pakken, i maskinens beholder. Følg anvisningerne i vejledningen for de komplette procedurer.

Du kan finde egnede afkalknings og plejemidler i webbutikken

Hvis ovenstående ikke løser problemet, kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning. 

  • Report error code: LI