Skip to main content
AEG | Help and Support

Opvaskemaskinen tørrer dårligt eller slet ikke

Problem


Opvaskemaskinen tørrer dårligt eller slet ikke


Gælder for

 

  • Fritstående opvaskemaskine
  • Integreret opvaskemaskine

Løsning


1. Mål tørreresultater på porcelæn og glas

Plastprodukter som bestik, opbevaringsskåle og selve maskinens plastdele forbliver våde.

Plast taber hurtigt varme, og det kan danne kondens på overfladen.

2. Brug auto- eller intensivprogrammerne - og hvis opvasken stadig ikke føles varm umiddelbart efter afslutningen af programmerne, så kontakt Electrolux Service.

Programmerne ØKO og BIO har passiv tørring, og 30 minutters programmerne har ingen tørring.

3. Vask ikke af med opvaskemiddel før vask i opvaskemaskine

Det kan føre til ekstra skumdannelse, reducerer effekten af tensider - og fører til dårlige tørreresultater.

4. Kontroller om opvaskemaskinen er overfyldt eller fyldt forkert.

Fyld opvaskemaskinen ifølge anvisningerne i brugervejledningen, og lad det ekstra skyllevand tørre/fordampe, når programmet er færdigt, og før du tømmer maskinen. Læs om fyldning og tømning opvaskemaskinen online eller i brugsanvisningen. Du kan downloade brugsanvisningen her.

5. Kom mere afspændingsmiddel i for et bedre tørreresultat. Tjek brugermanualen for detaljer. 

Du kan downloade brugsanvisningen her.

6. Tjek det opvaskemiddel, du bruger.

Hvis muligt, så prøv et andet opvaskemiddel og/eller overfladeaktive stoffer. Brug pulver- eller flydende opvaskemiddel ved kortere programmer, da visse multitabs ikke opløses helt i en kort vask.

7. Sørg for at alle filtre og spulearme er rene.

Følg brugsvejledningen for optimal rengøring og vedligeholdelse af maskinen. Du kan downloade brugsanvisningen her.

8. Tør +, Tør Plus, XtraDry funktion

Hvis maskinen har denne funktion, kan den forbedre tørreresultatet - det betyder dog, at programtiden og energiforbruget øges.

9. Kontakt Electrolux Service

Hvis de ovenstående råd ikke løser problemet, anbefaler vi, at du bestiller besøg af en servicetekniker

 

 
BEMÆRK: Afhængig af problemet kan du kan blive bedt om betaling for et servicebesøg, også i garantiperioden.

 
Advarsel: Undgå at bruge maskinen, før problemet er fuldstændigt løst. Træk maskinens stik ud af stikkontakten, og sæt det ikke i igen, før du ved, at det er sikkert.