Skip to main content
AEG | Help and Support

Opvaskemaskine viser fejlkode iF0, iFo

Hvis din opvaskemaskine viser fejl iF0, iFo kan det have flere årsager:

Har du allerede prøvet en nulstilling?

Nulstilling af din maskine kan løse en række problemer meget hurtigt.

 • Tag stikket til opvaskemaskinen ud , vent 1 minut og sæt det i igen. Du kan også slukke for strømmen i din sikringstavle. Hvis du har haft maskinen ude og sætter den tilbage på plads, er det vigtigt at sørge for, at slangerne ikke er bøjet/snoet eller klemt, og at vandhanen er helt åben.

 • Tænd for opvaskemaskinen, vælg et passende program, og start det

 • Hvis den starter programmet korrekt og køre normalt er problemet løst.

Hvis maskinen igen viser iF0, iFo efter nulstilling:

Har du kontrolleret, at din opvaskemaskine tager vand ind ?

Der kan foretages nogle kontroller. f.eks. om den almindelige vandforsyning er OK, om vandhanen er helt åben, om vandtrykket er for lavt osv.

Vandforsyning

Du kan kontrollere den almindelige vandforsyning ved, at åbne én eller flere vandhaner i dit hjem for, at se om vandet løber normalt. Hvis ikke, skal du kontakte dit lokale vandforsyningsselskab.

Er du i gang med at bruge mere end en maskine der bruger vand

Hvis mere end ét produkt kører som bruger vand, kan dette medføre et for lavt tryk til, at bruge opvaskemaskinen. Prøv at lade opvaskemaskinen køre alene

Er vandhanen til din opvaskemaskine helt åben

Åben helt for vandhanen. Hvis vandtilløbshanen er lukket, afbryder du strømmen til opvaskemaskinen og vandtilløbshanen åbnes. Tænd for opvaskemaskinen igen, og vælg et program.

Er trykket i vandforsyningen for lavt

Kontroller vandtrykket ved, at sætte en 10 litters spand under vandhanen og se om den fyldes på ca.1 minut, eller en 5 liters spand på ca. 30 sekunder. Hvis der ikke kommer vand ud af vandhanerne i huset, eller hvis trykket er for lavt, skal du kontakte dit vandforsyningsselskab.

Er tilløbsslangen bøjet, snoet eller klemt

Hvis tilløbsslangen er bøjet, snoet eller beskadiget skal stikket straks tages ud af stikkontakten og der skal lukkes for vandtilførslen. Hvis slangen er beskadiget skal maskinen repareres af en tekniker.

Hvis du selv ønsker at udskifte dele, kan du finde reservedele i webbutikken.

Er filteret i slangen tilstoppet

Kontroller filteret i tilløbsslangen, fjern tilstopningen, og kør derefter programmet igen. Du kan finde tilløbsslangefilteret i tilslutningen ved vandhanen.

Luk for vandhanen, før tilløbsslangen afmonteres. Du kan mere information om hvordan du rengører og vedligholder din opvaskemaskine i din brugervejledning.

 • Indløbsfilteret skal være rent og uden kalkaflejringer.

Eksempel på tilløbsfilter:

Dishwash inlet filter.jpg

Har du kontrolleret, at din opvaskemaskine pumper vandet ud ?

Der kan foretages nogle kontroller. f.eks. om filtrene er rene, om afløbsslangen er placeret i den korrekte højde fra gulvet osv.

Afløbsforhold

Er filteret i din opvaskemaskine tilstoppet

Snavsede filtre forringer opvaskeresultatet og kan forårsage fejl. Kontrollér dem og rengør dem jævnligt.

Se eksempel på hvordan alle 3 filtre i opvaskemaskinen renses:

Dishwash clean filter tub.jpg

Montering af filtre efter rengøring:

Sørg for, at der ikke er madrester eller snavs i eller omkring bundkarrets kant.

 • Sæt fladfilteret (C) på plads. Sørg for, at det bliver placeret korrekt under de 2 skinner.
 • Saml filtrene (A) og (B) igen. Sæt filteret (A) på plads i fladfilteret (B).
 • Drej det med uret, indtil det klikker på plads.
 • Hvis filtrene sidder forkert, kan det give dårlige opvaskeresultater, tilstoppe spulearme og beskadige maskinen.

Du kan finde mere information om rengøring og vedligehold i din brugsanvisning

Er din opvaskemaskine blevet installeret eller flyttet for nylig

Kontroller om blændproppen er blevet fjernet fra afløbet. Blindproppen skal fjernes fra vandlåsen ved afløbstilslutningen.

 • Afmonterer afløbsslangen hvor den er tilsluttet vandlåsen/afløbet, fjern blindproppen, og tilslut afløbsslangen igen.

Dishwash remove drain cap.jpg

Er afløbsslangen bøjet, klemt eller snoet

Hvis afløbsslangen er bøjet, snoet eller beskadiget, skal stikket straks tages ud af stikkontakten og der skal lukkes for vandtilførslen. Hvis slangen er beskadiget, skal maskinen undersøges og repareres af en tekniker.

Sidder udløbsslangen i den korrekte højde fra gulvet

En korrekt installation af afløbsslangen har følgende specifikationer:

 • Afløbsslangen har en maks. længde på fire meter.

 • Afløbets indgangspunkt skal være mellem 40 - 85 cm over maskinens bund.

 • Sørg for, at afløbsslangen ikke er bøjet eller snoet.

Dishwash hose installation.jpg

Afløbsslangen ventileret

Ved brug af nogle typer vandlåse med afløbsstudsen til opvaskemaskinen placeret lavt eller dårlige afløbsforhold, kan forårsage problemer med at beskidt vand løber tilbage i opvaskemaskinen, overløb, fejl-meddelelser vist i panelet, dårligt vaskeresultat eller dårligt tørreresultat.

Det kan være nødvendigt at udskifte vandlåsen for, at opvaskemaskinen virker optimalt og få et godt opvaskeresultat

 • Korrekt ventileret afløb:

Afløbsslangen monteret i den udluftede del af afløbet over vandstanden i vandlåsen

Dishwash drain hose ventet.jpg

 • Forkert afløb:

Afløbsslangen monteret under vandstanden i vandlåsen, så så den ikke kan få luft

Dishwash drain hose not ventet.jpg

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.