Skip to main content
AEG | Help and Support

Opvaskemaskine vasker ikke rent

Rigtig program valgt

Vaskeresultaterne kan være utilfredsstillende på grund af forkert programvalg. Forvask er f.eks. programmeret til hurtig skylning af opvasken, og uden der bruges opvaskemiddel. 30 min program er uden tørring og kun til let og helt frisk snavset service og bestik. Lange standard programmer bruges til let, normalt eller meget snavset service og med det mest effektive og bedste resultat. Optimalt vaske og tørreresultat kan opnås på Intensiv eller Auto programmet.

Indstillingen for hårdt vand

Følg anvisningerne i brugervejledningen for indstillingen for hårdt vand. (Indstilling af blødgøring) Forkert indstilling vil typisk give hvid belægning og pletter. Brug kun groft salt til opvaskemaskiner. Udfør evt, en maskinrens med middel til opvaskemaskiner for at fjerne belægninger.

Se din vandhårdhed ved at klikke her: Vandhårdheder på kort

 • Du kan finde egnede rense og plejemidler i webbutikken 

Opvaskemaskinen overfyldt eller fyldt forkert

Vaskeresultaterne kan være utilfredsstillende ved overfyldning eller forkert fyldning. Fyld opvaskemaskinen i henhold til anvisningerne i brugervejledningen, og lad overskydende skyllevand tørre/fordampe efter vaskeprogrammet slut, inden maskinen tømmes. Tøm den nederste kurv først.

Sådan fyldes og tømmes opvaskemaskinen:

Fyldning af opvaskemaskinen:

 • Brug kun maskinen til at vaske genstande, som kan vaskes i opvaskemaskine.

 • Kom ikke genstande af træ, horn, aluminium, tin eller kobber i maskinen.

 • Anbring ikke ting i opvaskemaskinen, som kan opsuge vand (svampe, klude).

 • Fjern tiloversbleven mad fra servicen.

 • For nemt at fjerne overskydende, fastbrændt mad, skal du sætte gryder og pander i vand, før du anbringer dem i maskinen.

 • Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad.

 • Sørg for, at bestik og tallerkener m.m. ikke står tæt op ad hinanden. Bland skeer med andet bestik.

 • Sørg for, at glas ikke rører andre glas.

 • Læg små ting i bestikkurven.

 • Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for, at de ikke kan flytte sig.

 • Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig frit, før du starter et opvaskeprogram.

Tømning af opvaskemaskinen:

 • Lad servicet køle af, før du tager det ud af maskinen. Varme genstande kan nemt blive beskadiget.

 • Tøm først nederste kurv og derefter øverste kurv

Spulearmen blokeret

Kontroller, om spulearmen (øverste eller nederste bakke) stadig kan dreje frit og ikke er blokeret. En spulearm kan også blive blokeret indvendigt, så den ikke længere drejer, og vandet ikke sprøjtes ud. Dette skyldes et forkert monteret filter og kan løses ved at fjerne tilstopningerne i spulehullerne med f.eks. en tandstik.

Eksempler på tilstoppede spulearme

Dishwash dirty sprayarm.jpg

Er filteret i din opvaskemaskine tilstoppet

Snavsede filtre forringer opvaskeresultatet og kan forårsage fejl. Kontrollér dem og rengør dem jævnligt.

Se eksempel på hvordan alle 3 filtre i opvaskemaskinen renses:

Dishwash clean filter tub.jpg

Montering af filtre efter rengøring:

Sørg for, at der ikke er madrester eller snavs i eller omkring bundkarrets kant.

 • Sæt fladfilteret (C) på plads. Sørg for, at det bliver placeret korrekt under de 2 skinner.
 • Saml filtrene (A) og (B) igen. Sæt filteret (A) på plads i fladfilteret (B).
 • Drej det med uret, indtil det klikker på plads.
 • Hvis filtrene sidder forkert, kan det give dårlige opvaskeresultater, tilstoppe spulearme og beskadige maskinen.

Du kan finde mere information om rengøring og vedligehold i din brugsanvisning

Afløbsslangen ventileret

Ved brug af nogle typer vandlåse med afløbsstudsen til opvaskemaskinen placeret lavt eller dårlige afløbsforhold, kan forårsage problemer med at beskidt vand løber tilbage i opvaskemaskinen, overløb, fejl-meddelelser vist i panelet, dårligt vaskeresultat eller dårligt tørreresultat.

Det kan være nødvendigt at udskifte vandlåsen for, at opvaskemaskinen virker optimalt og få et godt opvaskeresultat

 • Korrekt ventileret afløb:

Afløbsslangen monteret i den udluftede del af afløbet over vandstanden i vandlåsen

Dishwash drain hose ventet.jpg

 • Forkert afløb:

Afløbsslangen monteret under vandstanden i vandlåsen, så så den ikke kan få luft

Dishwash drain hose not ventet.jpg

Vandtilførsel

Problem med vaskeresultat kan skyldes manglende vandtilførsel eller lavt vandtryk, Kontroller vandtilførslen og at tilløbsslangen ikke er snoet eller knækket (især bag maskinen)

Opvaskemiddel

Kontroller det anvendte opvaskemiddel.

 • Prøv evt. et andet opvaskemiddel og/eller afspændingsmiddel, da det kan være af forskellig kvalitet.
 • Til hurtige vaskeprogrammer bruges pulver- eller flydende opvaskemidler, da nogle Multitabs (3-i-1) ikke opløses helt under hurtige vaskeprogrammer.
 • For at opnå et godt opvaskeresultat, er det også nødvendigt at tilføre salt og afspænding selvom der bruges tabs,hvis du bor i et område med hårdt vand.
 • For at opnå et godt opvaskeresultat er det nødvendigt, at alle filtre og spulearme er rene. Se i din brugsanvisning, hvordan du rengør og vedligeholder din opvaskemaskine.

Føles indholdet varmt efter afslutningen af programmet

Prøv med Intensiv 70 °C-programmet, og hvis indholdet ikke føles varmt til slut, skal maskinen undersøges af en tekniker.

Har vaskemiddellågen åbnet sig

Kontroller, at lugen til opvaskemiddel ikke er blokeret på grund af forkert fyldning.

I nogle opvaskemaskiner skal døren åbnes 90° for at nulstille lugeåbningskontakten.

Hvis der fortsat er problemer med at lugen på vaskemiddelskuffen ikke vil åbne, skal maskinen undersøges af en tekniker

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg

Vigtigt! Der skal ved et teknikerbesøg være en opvask færdig, indeholdende service (alm. fyldning), for at teknikeren kan fejlfinde og fastslå årsagen til en evt. fejl.

Vaskeprogram du skal anvende før et evt. teknikerbesøg er Intensiv eller Auto programmet.

Hvis der ved besøget ikke er fejl på maskinen som er omfattet af reklamationsret, vil teknikerbesøget  være mod betaling af et undersøgelsesgebyr.