Skip to main content
AEG | Help and Support

Opvaskemaskine pumper ikke ud

Hvis opvaskemaskinen ikke vil pumpe ud, er årsagen ofte at filtre skal rengøres eller et problem med afløbsforholdene.

Er filteret i din opvaskemaskine tilstoppet

Snavsede filtre forringer opvaskeresultatet og kan forårsage fejl. Kontrollér dem og rengør dem jævnligt.

Se eksempel på hvordan alle 3 filtre i opvaskemaskinen renses:

Dishwash clean filter tub.jpg

Montering af filtre efter rengøring:

Sørg for, at der ikke er madrester eller snavs i eller omkring bundkarrets kant.

 • Sæt fladfilteret (C) på plads. Sørg for, at det bliver placeret korrekt under de 2 skinner.
 • Saml filtrene (A) og (B) igen. Sæt filteret (A) på plads i fladfilteret (B).
 • Drej det med uret, indtil det klikker på plads.
 • Hvis filtrene sidder forkert, kan det give dårlige opvaskeresultater, tilstoppe spulearme og beskadige maskinen.

Du kan finde mere information om rengøring og vedligehold i din brugsanvisning

Er din opvaskemaskine blevet installeret eller flyttet for nylig

Kontroller om blændproppen er blevet fjernet fra afløbet. Blindproppen skal fjernes fra vandlåsen ved afløbstilslutningen.

 • Afmonterer afløbsslangen hvor den er tilsluttet vandlåsen/afløbet, fjern blindproppen, og tilslut afløbsslangen igen.

Dishwash remove drain cap.jpg

Er afløbsslangen bøjet, klemt eller snoet

Hvis afløbsslangen er bøjet, snoet eller beskadiget, skal stikket straks tages ud af stikkontakten og der skal lukkes for vandtilførslen. Hvis slangen er beskadiget, skal maskinen undersøges og repareres af en tekniker.

Sidder udløbsslangen i den korrekte højde fra gulvet

En korrekt installation af afløbsslangen har følgende specifikationer:

 • Afløbsslangen har en maks. længde på fire meter.

 • Afløbets indgangspunkt skal være mellem 40 - 85 cm over maskinens bund.

 • Sørg for, at afløbsslangen ikke er bøjet eller snoet.

Dishwash hose installation.jpg

Afløbsslangen ventileret

Ved brug af nogle typer vandlåse med afløbsstudsen til opvaskemaskinen placeret lavt eller dårlige afløbsforhold, kan forårsage problemer med at beskidt vand løber tilbage i opvaskemaskinen, overløb, fejl-meddelelser vist i panelet, dårligt vaskeresultat eller dårligt tørreresultat.

Det kan være nødvendigt at udskifte vandlåsen for, at opvaskemaskinen virker optimalt og få et godt opvaskeresultat

 • Korrekt ventileret afløb:

Afløbsslangen monteret i den udluftede del af afløbet over vandstanden i vandlåsen

Dishwash drain hose ventet.jpg

 • Forkert afløb:

Afløbsslangen monteret under vandstanden i vandlåsen, så så den ikke kan få luft

Dishwash drain hose not ventet.jpg

Har du allerede prøvet en nulstilling?

Nulstilling af din maskine kan løse en række problemer meget hurtigt.

 • Tag stikket til opvaskemaskinen ud , vent 1 minut og sæt det i igen. Du kan også slukke for strømmen i din sikringstavle. Hvis du har haft maskinen ude og sætter den tilbage på plads, er det vigtigt at sørge for, at slangerne ikke er bøjet/snoet eller klemt, og at vandhanen er helt åben.

 • Tænd for opvaskemaskinen, vælg et passende program, og start det

 • Hvis den starter programmet korrekt og køre normalt er problemet løst.

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg.

Vigtigt! Hvis der står vand i maskinens bund/kar indtil et teknikerbesøg, så skal følgende gøres:

 • Fjern filtre i bund – finfilter og rist
 • Tøm maskinens bund for vand med en kop eller lignende
 • Fjern sidste vandrester med en klud

Dette er for at undgå vandet i maskinen kommer til at lugte voldsomt, samt beskytte teknikeren mod bakteriefyldt vand.