Skip to main content
AEG | Help and Support

Opvaskemaskine lugter ubehageligt

Har genstandene stået længe, inden de blev vasket

Hvis genstandene opbevares for længe i opvaskemaskinen i snavset tilstand, er det normalt, at der kommer en ubehagelig lugt.

Er spulearmen blokeret

Kontroller, om spulearmen (øverste eller nederste bakke) stadig kan dreje frit og ikke er blokeret. En spulearm kan også blive blokeret indvendigt, så den ikke længere drejer, og vandet ikke sprøjtes ud. Dette skyldes normalt et forkert monteret filter og kan løses ved at fjerne tilstopningerne i spulehullerne med en tandstik.

Er pakningerne beskidte

Hvis pakningerne i dør åbningen er beskidte kan gøre at der afgives lugt.Rengør pakningerne med en klud og lidt sæbevand .Sørg for, at rengøre den nederste pakning i døren. Denne pakning kan du rengøre ved, at åbne døren helt.

Er filtrene rene

Se her eksempel på hvordan filtrene i opvaskemaskinen renses.

Dishwash clean filter tub.jpg

Montering af filtre efter rengøring:

Sørg for, at der ikke er madrester eller snavs i eller omkring bundkarrets kant.

  • Sæt fladfilteret (C) på plads. Sørg for, at det bliver placeret korrekt under de 2 skinner.
  • Saml filtrene (A) og (B) igen. Sæt filteret (A) på plads i fladfilteret (B).
  • Drej det med uret, indtil det klikker på plads.
  • Hvis filtrene sidder forkert, kan det give dårlige opvaskeresultater, tilstoppe spulearme og beskadige maskinen.

Du kan finde mere information om rengøring og vedligehold af din maskinen i din brugsanvisning

Bruger du ofte hurtig vask

Hvis du regelmæssigt bruger programmer af kort varighed, kan disse efterlade ophobninger af fedt og kalk i maskinen. For at forhindre dette anbefaler vi, at du kører programmer af lang varighed mindst 2 gange om måneden.

Har du kørt et opvaskeforløb med høj temperatur

Et program med høj temperatur vil udføre en vedligeholdelsesrengøring af opvaskemaskinen. Du kan bruge et særligt rensemiddel til opvaskemaskiner for, at fjerne aflejringerne og dårlig lugt.

  • Du kan bestille et særligt rensemiddel til opvaskemaskiner i vores webbutik.