Skip to main content
AEG | Help and Support

Opvaskemaskine viser fejlkode iC0 / iCo

Problem:
  • Opvaskemaskinen viser fejlkode iC0, iCo, iC1, iC2 eller iC3
Gælder for:
  • integreret opvaskemaskine
  • fritstående opvaskemaskine
Løsning:

1. Nulstil produktet

Træk opvaskemaskinens stik ud, vent 1 minut, og sæt stikket i igen. Du kan også slukke for strømmen via HFI/HPFI relæet. Hvis du har trukket maskinen ud og skubbet den på plads igen, er det vigtigt at sikre, at ingen slange er bøjet eller ødelagt, og at hanen er helt åben. Tænd for opvaskemaskinen, vælg et program og start. Hvis programmet starter og stopper normalt, er problemet løst.
2. Kontrollér om produktet viser den samme fejlmeddelelse igen, eller om den har ændret sig

Hvis produktet viser en anden fejlkode skal du tjekke koden i brugsanvisningen for hjælp til fejlfinding af problemet. (Du kan downloade brugsanvisningen her).

3. Kontakt Electrolux Service

Hvis de ovenstående råd ikke løser problemet, anbefaler vi, at du bestiller besøg af en servicetekniker

BEMÆRK: Afhængig af problemet kan du kan blive bedt om betaling for et servicebesøg, også i garantiperioden. 

Advarsel! Undgå at bruge produktet, før problemet er fuldstændigt løst. Træk produktets stik ud af stikkontakten, og sæt det ikke i igen, før du ved, at det er sikkert.