Skip to main content
AEG | Help and Support

Lågen går op under vask

Hvis maskinen er installeret for nylig kan årsagen være, at lågepanelet/køkkenlågen er for tung, eller at maskinen ikke er installeret korrekt (det er vigtigt, at maskinen står i vatter og fastgjordt).

  • I sådanne tilfælde kontaktes installatøren.

Hvis maskinen er installeret korrekt, kan problemet skyldes blokerede eller tilstoppede sprayarme.

  • Kontroller og gennemskyl maskinens spulearme og rengør filtre i bunden af maskinen, som beskrevet i brugervejledningen, inden maskinen bruges igen.

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.