Skip to main content
AEG | Help and Support

Der er rim eller is på sider og kanter i min indbyggede fryser

Normal is og kondens i frysere

Det er normalt, at der dannes rim og is i fryseren. Der dannes is, når lågen åbnes, og fugtig luft trænger ind i apparatet.

På frysere med nofrost  teknologi vil isen blive afrimet automatisk og hvis fryseren er uden denne teknologi skal du selv afrime den efter behov.

Se beskrivelse:  Hvordan  afrimer jeg mit køleskab eller fryser

  • Hvis der er unormalt meget rim og is i fryseren, kan skyldes flere forskellige årsager som beskrevet i nedenstående.
Indbygget skab (integreret i køkkenskab og med køkkenlåge foran)

Står produktets kabinet/køkkenskabet i vater

Det er vigtigt, at skabet monteres i vater for at sikre, at skabsdøren kan lukke helt og korrekt.

Du kan kontrollere køkkenskabet med et vaterpas lodret og vandret

Hvis køkkenskabet ikke er lige, tages stikket ud af stikkontakten og frysren / køle-/fryseskabet flyttes. Kontroller nu om det er muligt at rette køkkenskabet op.

Du kan bede en køkkenforhandler om råd til, hvad der kan gøres for at løse problemet.

Når køkkenskabet er i vater, opstilles fryseren igen ved omhyggeligt,at følge monteringsanvisningerne, der fulgte med produktet.

Fryser indbyg skab i vatter.png

Er skabsdybden korrekt og er det muligt, at skubbe produktet tilstrækkeligt langt tilbage

Det er vigtigt, at skabet monteres nøjagtigt i den rigtige dybde for at sikre, at skabsdøren kan lukke helt og korrekt. For at opstille skabet korrekt skal du nøje følge de instruktioner der fulgte med skabet.

Du skal også sørge for, at produktet skrues fast i alle fastgørelses punkter og alle skruer montering i beslag, hængseldele og i fastmonteret hylde over produktet til forkant af køkkenskab.

  • Se her nogle eksempler på montering og dybde:
Opstilling låge-på-dør: (Køkkenlåge monteret direkte på fryseskabsdør)

Fryser indbyg skab dybde fastgøring.pngFryser indbyg montering sider.png

Opstilling i skab med glidehængsler (Køkkenlåge monteret i glideskinne på fryseskabsdør)

Fryser indbyg montering dybde med glidehængsler.png

Er transportdele fjernet

Døren kan ikke lukke korrekt hvis transportsikringerne ikke er fjernet på døren. Transportsikringerne kan du typisk finde i lågens hjørner.

Se eksempel:

Fryser indbyg transportbeslag dør.png

Har lågen stået åben ofte eller i længere tid

Har låget stået åben for længe eller for ofte, vil den  fugtige luft der trænger ind, føre til øget kondens eller isdannelse. Undgå at holde lågen åben i længere tid ad gangen.

Det kan også spare energi.

Isen kan fjernes ved at afrime fryseren.

Se beskrivelse:  Hvordan  afrimer jeg mit køleskab eller fryser

Er pakningen i lågen sat rigtig i eller er den beskadiget

Du skal kontrollere dørens pakning omhyggeligt.

Hvis dørpakningen er beskadiget eller ikke sidder på plads, kan det forhindre døren i at lukke korrekt.

Hold dørpakningen ren, og hvis der er tegn på skader kan det være nødvendigt at du udskifter den eller en tekniker gøre det for dig

Dette vil også bidrage til at spare energi og beskytte miljøet

Dørpakningen kan kontrolleres med et stykke papir ved at indsætte det mellem låge og ramme. Papiret skal kunne holdes fast af dørpakningen hele vejen rundt, når lågen lukkes.

Er lågepakningen deform, kan problemet af og til løses ved, at varme den et par sekunder med en hårtørrer og forsøge at strække gummiet ud.

BEMÆRK! Opvarm ikke dårpakningen for meget, ellers kan du beskadige både pakning og låge.

Kan du ikke selv udskifte døren eller pakningen, kan du bestille en tekniker til at gøre det for dig.

Er maden opbevaret korrekt

Opbevar altid mad pakket i folie eller en lufttætte beholdere.

Madvarer, som ikke pakkes ind, afgiver fugt og øger mængden af is inde i apparatet.

Er der nok ventilation omkring fryseren

Det er vigtigt du monterer dit skab med rigtig ventilation, som anvist i din brugsanvisning eller installationsvejledning

Se her nogle  eksempel på ventilationskrav:

Fryser glidehængsel montering 3.pngFryser indbyg ventilation.jpg

Temperaturen er ikke indstillet korrekt.

Er temperaturen for indstillet for lavt, dannes der mere is inde i fryseren.

Vælges en højere temperatur, ca. -18 grader C, vil isdannelsen være normal..

Beskadigede hængsler

Er et hængsel beskadiget, kan det være årsagen til unormal isdannelse. 

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.

Report error code AF