Skip to main content
AEG | Help and Support

Der er rim eller is på sider og kanter i min fryser

Normal is og kondens i frysere

Det er normalt, at der dannes rim og is i fryseren. Der dannes is, når lågen åbnes, og fugtig luft trænger ind i apparatet.

På frysere med nofrost  teknologi vil isen blive afrimet automatisk og hvis fryseren er uden denne teknologi skal du selv afrime den efter behov.

Se beskrivelse:  Hvordan  afrimer jeg mit køleskab eller fryser

Har lågen stået åben ofte eller i længere tid

Har låget stået åben for længe eller for ofte, vil den  fugtige luft der trænger ind, føre til øget kondens eller isdannelse. Undgå at holde lågen åben i længere tid ad gangen.

Det kan også spare energi.

Isen kan fjernes ved at afrime fryseren.

Se beskrivelse:  Hvordan  afrimer jeg mit køleskab eller fryser

Er pakningen i lågen sat rigtig i eller er den beskadiget

Du skal kontrollere dørens pakning omhyggeligt.

Hvis dørpakningen er beskadiget eller ikke sidder på plads, kan det forhindre døren i at lukke korrekt.

Hold dørpakningen ren, og hvis der er tegn på skader kan det være nødvendigt at du udskifter den eller en tekniker gøre det for dig

Dette vil også bidrage til at spare energi og beskytte miljøet

Dørpakningen kan kontrolleres med et stykke papir ved at indsætte det mellem låge og ramme. Papiret skal kunne holdes fast af dørpakningen hele vejen rundt, når lågen lukkes.

Er lågepakningen deform, kan problemet af og til løses ved, at varme den et par sekunder med en hårtørrer og forsøge at strække gummiet ud.

BEMÆRK! Opvarm ikke dårpakningen for meget, ellers kan du beskadige både pakning og låge.

Kan du ikke selv udskifte døren eller pakningen, kan du bestille en tekniker til at gøre det for dig.

Er maden opbevaret korrekt

Opbevar altid mad pakket i folie eller en lufttætte beholdere.

Madvarer, som ikke pakkes ind, afgiver fugt og øger mængden af is inde i apparatet.

Er der nok plads omkring fryseren

Det er vigtigt du monterer dit skab med rigtig ventilation, som anvist i din brugsanvisning eller installationsvejledning

Se her nogle  eksempler på ventilationskrav:

Køleskab ventilation.png

Temperaturen er ikke indstillet korrekt.

Er temperaturen for indstillet for lavt, dannes der mere is inde i fryseren.

Vælges en højere temperatur, ca. -18 grader C, vil isdannelsen være normal..

Beskadigede hængsler

Er et hængsel beskadiget, kan det være årsagen til unormal isdannelse. 

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.

Report error code AF