Skip to main content
AEG | Help and Support

Køleskabet siger lyde eller støjer

Gurglelyd, pibende eller raslende lyd

Disse er normale indsprøjtningslyde fra den kølevæske, der er i gasfasen i fordamperen (på bagvæggen).

Da den nye, miljøvenlige type kølemiddel (R600a) er lettere og har en lavere massefylde, skal en større mængde heraf anvendes og cirkuleres.

Strømmende, dryppende eller boblende lyd

Disse er normale lyde fra den kølevæske, der er i væskefasen i kondensatoren (uden på bagvæggen).

Da den nye, miljøvenlige type kølemiddel (R600a) er lettere og har en lavere massefylde, skal en større mængde heraf anvendes og cirkuleres. Dette kan medføre, at disse driftslyde er meget forskellige fra driftslydene i et tidligere produkt.

Mit produkt laver en regelmæssig bankelyd

Regelmæssig bankelyd 2-3 gange i sekundet ved afkøling.

Disse er normale indsprøjtningslyde fra den kølevæske, der er i gasfasen i fordamperen (indvendigt på bagvæggen). Da den nye, miljøvenlige type kølemiddel (R600a) er lettere og har en lavere massefylde, skal en større mængde heraf anvendes og cirkuleres.

Dette kan medføre, at disse driftslyde er meget forskellige fra driftslydene i et tidligere produkt.

Brummende, summende eller snurrende lyd

Dette er en normal driftslyd.

Der er en elektromotor og mekaniske ventiler i kølekompressoren, som forårsager denne lyd.

Knæklyd eller en smældende lyd

Knæklyd eller smældende lyd 2-10 gange om dagen. Dette er normale driftslyde.

Regelmæssig afrimning af bagvæggen 2-10 gange om dagen øger temperaturen i fordamperen, som er placeret i bagvæggen. Isoleringsmaterialet og kølervæskerørene udvider sig og trækker sig sammen igen, og dette normale afrimningsforløb giver denne lyd. Erfaringen har vist, at denne lyd reduceres over tid.

Vibrationslyde, vibrere / rasler

Undersøg om rørsystemet bag på produktet rører ved kabinettet eller bagvæggen. Dette har ingen indflydelse på apparatets ydeevne.

Er der noget der berører det udvendige kabinet

Prøv at flytte apparatet en smule eller fjerne dele, der rører den ydre kabinet. Dette vil undgå den vibrerende lyd. Sørg også for, at intet bagved rører apparatet. Undertiden kan problemet løses ved at flytte en smule på et rør, der er placeret på den udvendige bagvæg af apparatet

Er der nogen varer inde i produktet der berører hinanden

Prøv at flytte de ting, der rører ved hinanden for at undgå den vibrerende lyd, når apparatet kører. Ved at placere madvarerne med lidt afstand undgår du denne lyd, og det gør også at kold luft bedre kan cirkulere i apparatet.

Har du noget der er placeret på toppen af apparatet

Venligst fjern det der er placeret på toppen af apparatet for at undgå den vibrerende lyd, når apparatet kører.

Klik lyd

Det er termostaten, der styrer kompressoren, som kan give svage klik, når termostaten slår til og fra.

Placering

Omgivelserne kan og også have indflydelse på lydopfattelsen som f.eks. store åbne køkken-allerum med fliser på vægge og gulve eller store træflader kan virke forstærkende på lyde.

Se her eksempler på normale lyde på kølesystemer

Picture1.png

Picture2.png

Kontinuerlig kliklyd, når kompressoren starter 

Kontinuerlig kliklyd kan skyldes softwareproblem eller defekt kompressorstartrelæ.

Det kan muligvis løses problemet ved at nulstille apparatet. Apparatet kan nulstilles ved at taget stikket ud i ca. en time og så tænde igen.

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.

Report error code EF

  • Was this article helpful?