Skip to main content
AEG | Help and Support

Kompressoren kører i lang tid

Dette er normalt. Kompressoren på et køleskab eller en fryser kan køre i ca. 45 minutter pr. time. Elektronisk styrede kompressorer køre uden pause, dog med ændret intensitet efter behov.

  • Hvis temperaturen i køleskab eller fryser er normal, er der ikke fejl på apparatet

Der kan også være andre årsager til kompressorens længere driftstid:

Temperaturen er indstillet forkert.

Køleskabl termostat.png

Normal driftstemperatur er 4 - 5 °C i køleskabe og -18 °C i frysere. Er temperaturen sat for lavt, forlænger det kompressorens driftstid.

Der er fornylig opbevaret meget mad i apparatet

Kompressoren kører i lang tid, hvis der skal nedkøles meget mad.

Hvis skabet kan indstilles til indkøbstilstand, aktiveres denne, så der opnås mere køling, når der opbevares flere fødevarer ad gangen. Oplysninger om, hvordan du slår indkøbstilstandsfunktionen til, finder du i din brugervejledning.

Maden var varm, da den kom i apparatet

Kompressoren kører i lang tid, hvis der skal nedkøles varm mad.

Høj stuetemperatur

Er rumtemperaturen høj, forlænger det kompressorens driftstid.

Ventilation

For at opnå tilstrækkelig køling, har skabet brug for ordentlig ventilation.

Det er vigtigt du monterer dit skab med rigtig ventilation, som anvist i din brugsanvisning eller installationsvejledning

Se her nogle  eksempler på ventilationskrav:

Køleskab ventilation.pngKøleskab indbyg ventilation.jpg

Lågen er ikke ordentligt lukket

Hvis lågen ikke er lukket korrekt, eller hvis pakningen er i stykker, vil varm luft trænge ind i køle- eller fryseskabet. Det øger kompressorens driftstid.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.

Report error code IM