Skip to main content
AEG | Help and Support

Bagvæggen eller siden af køleskabet bliver varm

  • Det er normalt, at bagvæggen  bliver varme omkring afløbskanalen. Det skyldes, at varmeelementet til automatisk afrimning er placeret der.

Så længe at der ikke er synligt misfarvede dele, og temperaturen i køleskabet er normal, er skabet uden fejl

  • Siderne af køleskabet bliver varme når skabet køler din madvarer ned. Dette er normalt og ikke en fejl på skabet.