Skip to main content
AEG | Help and Support

Der er frost, rim eller is på sider og kanter i min kummefryser

Problem
 • Meget is og rim på sider og kanter i fryseren
Gælder
 • Skabsfryser
 • Kummefryser
Løsning
 1. Afrim fryseren som anvist i brugsanvisningen eller klik her  Hvordan afrimer jeg mit produkt
 2. Undgå at åbne døren ofte eller holde døren åben i længere tid.
 3. Indstil temperaturen til ca. -18 grader C. Kontroller evt. temperaturen med et termometer i et glas madolie placeret så tær ved døren som muligt. Aflæs temperaturen efter ca, 12 timer.
 4. Opbevar altid madvarer pakket ind i folie eller en lufttætte beholdere.
 5. Sørg for at fryseren har den korrekte ventilation, som anvist i din brugsanvisning eller installationsvejledning.
 6. Kontroller om dørpakningen er tæt. Dørpakningen kan kontrolleres med et stykke papir ved, at indsætte det mellem dør og kabinet. Papiret skal kunne holdes fast af dørpakningen hele vejen rundt, når døren lukkes.
 7. Kontroller  omhyggeligt om dørens pakning er sat rigtigt i eller er beskadiget. Hvis der er tegn på skader skal du udskifte pakningen eller få en tekniker gøre det for dig
 8. Sørg for at dørpakningen er ren. Kan rengøres med en fugtig klud og lidt rengøringsmiddel.
 9. Kontroller hængslerne og udskift evt. defekte  hængseldele.
 10. Kontroller om dørpakningen er deform. Hvis det er tilfældet kan problemet ofte løses ved, at opvarme den et par sekunder med en hårtørrer og derefter forsøge at strække gummiet ud.
BEMÆRK! Opvarm ikke dårpakningen for meget, ellers kan du beskadige både pakning og låge.
Tip
 • Det er normalt, at der dannes frost og is i frysere. Der dannes is, når lågen åbnes, og fugtig luft trænger ind i produktet.
 • På frysere med nofrost  teknologi vil isen blive afrimet automatisk og hvis fryseren er uden denne teknologi, skal du selv afrime den efter behov.
 • Korrekt installation og brug af din fryser kan bidrage til at spare energi og beskytte miljøet.
 • Madvarer som ikke pakkes ind, afgiver meget fugt og øger mængden af is inde i produktet.

Du kan finde dele, tilbehør og plejemidler til dine produkter i webbutikken

 • Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice.

Report error code AF