Skip to main content
AEG | Help and Support

Chyba H1 / N1 nebo bliká symbol slunce

 

Tento kód značí, že je aktivní funkce odmrazování. Tato funkce poběží, aby udržela externí součásti bez námrazy, kdy každý odmrazovací cyklus trvá 4–8 minut.

Frekvence se bude lišit v závislosti na venkovní teplotě. Čím chladněji je venku, tím častěji klimatizace tuto funkci spustí.

Je-li tato funkce zapnutá, klimatizace nebude místnost vyhřívat.