Skip to main content
AEG | Help and Support

Výsledky sušení bubnové sušičky jsou špatné a prádlo je po sušení vlhké

 

Problém: 
  • Prádlo po sušení zůstává vlhké 
  • Bubnová sušička nehřeje 
  • Výsledky sušení jsou špatné 
Platí pro: 
  • Odvětrávanou sušičku 
  • Kondenzační sušičku 
  • Sušičku s tepelným čerpadlem 
Řešení: 

1. Zvolte správný sušicí program.  

Ujistěte se, že symboly příslušeného typu praní a péče na visačce prádla odpovídají zvolenému sušicímu programu.

Informace naleznete v přehledu programu v uživatelské příručce.  

2. U programů, které se řídí vlhkostí, jako je například „Sušení bavlny pro uložení“, zvolte vyšší úroveň sušení, například Extra suché.  

Programy bubnové sušičky se v podstatě řídí buď časem, nebo vlhkostí.   

3. Pokud náplň sestává z látek s různou tloušťkou nebo látek různých typů, roztřiďte prádlo podle tloušťky a typu látky a sušte je odděleně.   

Některá zařízení také, v závislosti na modelu, nabízejí speciální programy, jako je například „MIX XL“, „DŽÍNY“ nebo „Ložní prádlo“, které jsou vhodné pro různé typy látek nebo prádlo s různými tloušťkami.   

4. Pokud je vaše sušička touto funkcí vybavena, nastavte funkci SUCHÝ PLUS na možnost MAX.   

5. Pokud je vaše sušička touto funkcí vybavena, nastavte funkci Úroveň zbytkové vlhkosti na nejvyšší úroveň sušení.   

6. Pravidelně opatrně čistěte všechny filtry a kondenzátor (je-li přístupný), jak je to popsáno v uživatelské příručce. 

Zde si můžete uživatelskou příručku stáhnout.  

7. Nepřesahujte maximální náplň prádla.  

POZNÁMKA: Indikace množství náplně se vždy vztahuje k hmotnosti suchého prádla.  

8. Zajistěte teplotu v místnosti v rozmezí +5 až +35 °C. Optimální teplota v místnosti pro dosažení nejlepších výsledků sušení je v rozmezí +19 až +24 °C.  

9. Obraťte se na autorizované servisní středisko 

Pokud výše uvedené rady problém nevyřeší, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.   
 

 

  • Was this article helpful?