Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušicí cyklus je příliš dlouhý

 

Problém: 
  • Program sušení trvá déle než je uvedeno v uživatelské příručce 
  • Doba sušení zobrazená na displeji neodpovídá skutečné době sušení 
  • Po době sušení, která je uvedena v uživatelské příručce, je prádlo stále vlhké. 
Platí pro: 
  • Bubnovou sušičku s tepelným čerpadlem 
Řešení: 

1. Před sušením prádlo dobře odstřeďte.  

2. Nepřesahujte maximální náplň prádla.    

POZNÁMKA: Indikace množství náplně se vždy vztahuje k hmotnosti suchého prádla.  

3. Zvolte správný sušicí program.  

Ujistěte se, že symboly příslušného typu praní a péče na visačce prádla odpovídají zvolenému sušicímu programu. Informace naleznete v přehledu programu v uživatelské příručce.  

4. Zajistěte teplotu v místnosti v rozmezí +5 až +35 °C.

Optimální teplota v místnosti pro dosažení nejlepších výsledků sušení je v rozmezí +19 až +24 °C.  

5. Pravidelně čistěte všechny filtry a výměník tepla, jak je to popsáno v uživatelské příručce.  

Zde si můžete uživatelskou příručku stáhnout.