Skip to main content
AEG | Help and Support

Nadměrná vlhkost v místnosti s bubnovou sušičkou na stěnách a oknech

 

Vydání: 
  • Nadměrná vlhkost v místnosti s bubnovou sušičkou na stěnách a oknech 
Platí pro:  
  • Bubnovou sušičku s tepelným čerpadlem 
  • Kondenzační bubnovou sušičku
Rozlišení: 

1. Zkontrolujte, zda bubnová sušička není vestavěna například do uzavřené skříně bez náležitého větrání.   

Sušička může být nainstalována jako volně stojící jednotka, nebo pod pracovní desku s dostatečným prostorem. Postupujte podle uživatelské příručky nebo samostatného letáku s pokyny pro instalaci, které jsou dodány s vaším spotřebičem

2. Namontujte spotřebič do místnoti s dostatečným prostorem a dobrým větráním.  

Pokud je bubnová sušička instalována v příliš malé místnosti, může docházet ke kondenzaci.  

  • Ujistěte se, zda prostor je dostatečně velký (více než 10-12 m2). 
  • Malé místnosti se velmi rychle zahřejí v důsledku chodu bubnové sušičky a vzdušná vlhkost bude kondenzovat na površích s nižší teplotou. 
  • Problém je možné ve většině případů odstranit dobrým větráním, například otevřením okna nebo dveří během sušení. 

3. Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo stoupnout nad 35 °C.  

  • Bubnová sušička předává teplo do okolního prostoru a pokud teplo přechází do zdí, oken atd., bude na studených plochách kondenzovat vlhkost. (Kondenzuje ve skutečnosti vlhkost obsažená ve vzduchu v místnosti.)  
  • Ujistěte se, zda bubnová sušička je umístěna v místnost s teplotou okolo 20 °C. 

4. Vyčistěte filtry a těsnění dveří.  

Pokud filtry a těsnění dveří nebudou vyčištění, může se v místnosti vytvářet zbytečně velké množství vlhkosti. Další informace naleznete v uživatelské příručce. 

5. Zkontrolujte těsnění dveří, zda není poškozené.  

Pokud je těsnění dveří poškozené, může to vést ke nadměrné velkému kondenzování vlhkosti v místnosti.   

Chcete-li vyměnit poškozené těsnění dveří, kontaktujte autorizované servisní středisko.   

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.