Skip to main content
AEG | Help and Support

Kontrolka LED kondenzátoru bubnové sušičky svítí

 

Vydání 
  • Kontrolka LED kondenzátoru bubnové sušičky svítí. Signalizuje, že je nutné vyčistit kondenzátor. 
Platí pro  
  • Bubnovou sušičku s tepelným čerpadlem 
  • Kondenzační bubnovou sušičku 
Rozlišení 

1. Vyčistěte kondenzátor, filtry a vzduchové kanály.  

Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce. 

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.