Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička zobrazuje chybovou zprávu E60 a neohřívá se

 

Vydání:
  • Bubnová sušička zobrazuje chybovou zprávu E60 a neohřívá se. Signalizuje to problém s topením. 
Platí pro: 
  • Odvětranou sušičku 
  • Kondenzační sušičku 
  • Sušičku s tepelným čerpadlem 
Rozlišení:

1. Zkontrolujte, zda bubnová sušička není vestavěna například do uzavřené skříně bez náležitého větrání.   

Sušička může být nainstalována jako volně stojící jednotka, nebo pod pracovní desku s dostatečným prostorem. Postupujte podle uživatelské příručky nebo samostatného letáku s pokyny pro instalaci, které jsou dodány s vaším spotřebičem.

2. Namontujte spotřebič do místnoti s dostatečným prostorem a dobrým větráním.  

Pokud je bubnová sušička instalována v příliš malé místnosti, může docházet ke kondenzaci.  

  • Ujistěte se, zda prostor je dostatečně velký (více než 10-12 m2). 
  • Malé místnosti se velmi rychle zahřejí v důsledku chodu bubnové sušičky a vzdušná vlhkost bude kondenzovat na površích s nižší teplotou. 
  • Problém je možné ve většině případů odstranit dobrým větráním, například otevřením okna nebo dveří během sušení. 

3. Vyčistěte filtry a těsnění dveří.  

Pokud filtry, kondenzátor a těsnění dveří nebudou vyčištění, může se v místnosti vytvářet zbytečně velké množství vlhkosti. Další informace naleznete v uživatelské příručce. 

4. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.