Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička zobrazuje chybové hlášení E80

 

Vydání 
  • Bubnová sušička zobrazuje chybové hlášení E80. Signalizuje to problém s voličem programů nebo softwarem. 
Platí pro 
  • Odvětranou sušičku 
  • Kondenzační sušičku 
  • Sušičku s tepelným čerpadlem 
Rozlišení 

1. Zajistěte, aby volič programů nebyl nastaven do mezipolohy mezi dvěma programy.  

2. Resetujte spotřebič  

  • Odpojte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a pak ji znovu připojte (stejný výsledek je možné dosáhnout pomocí bezpečnostního spínače).  
  • Po zapojení spotřebiče do zásuvky jej zapněte a zvolte program. 

3. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.