Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička ukončí program ihned po jeho spuštění

 

Problém 
  • Bubnová sušička ukončí program ihned po jeho spuštění 
  • Sušička se na krátkou dobu spustí, ale poté přeskočí na konec programu 
  • Prádlo není suché 
Platí pro 
  • Odvětrávanou sušičku 
  • Kondenzační sušičku 
  • Sušičku s tepelným čerpadlem 
Řešení 

1. Do spotřebiče nedávejte suché prádlo.

K sušení jen lehce vlhkého prádla vždy používejte program řízený časem.    

POZNÁMKA: Vždy zvolte krátký čas sušení, jinak může dojít k přehřátí a zmačkání prádla!    

POZNÁMKA: Nikdy nenechávejte sušičku prázdnou nebo s malým množstvím prádla!  

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko  

Pokud výše uvedené rady problém nevyřeší, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    

Příčina 

1. Programy bubnové sušičky se v podstatě řídí buď časem, nebo vlhkostí.  

  • U programů řízených vlhkostí, jako je například sušení bavlny pro uložení nebo sušení k žehlení, je na začátku cyklu provedeno měření vodivosti, kterým se měří vlhkost prádla. Pokud je vlhkost prádla příliš nízká nebo pokud je ve spotřebiči příliš málo prádla, není možné vlhkost stanovit a program se ukončí.

 

  • Was this article helpful?