Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička poškozuje oděvy

 

Problém: 
  • Bubnová sušička poškozuje oděvy 
Platí pro: 
  • Odvětrávanou sušičku 
  • Kondenzační sušičku 
  • Sušičku s tepelným čerpadlem
Řešení: 

1. Zkontrolujte, zda v bubnu nejsou nějaké uvolněné díly  

Dalšími možnými příčinami, které mohou poškodit oděvy, jsou otevřené přezky, spony a podobné předměty. 

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko  

Pokud výše uvedené rady problém nevyřeší, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.   

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.
 

 

  • Was this article helpful?