Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička zobrazuje chybový kód ERR

 

Chybový kód ERR se zobrazí, když dojde k pokusu o změnu programu nebo nastavení po spuštění programu.

  • Sušičku vypněte a zapněte. Poté zvolte požadovaný program.
  • Zvolenou funkci nelze použít se zvoleným programem. Sušičku vypněte a zapněte. Poté zvolte požadovaný program.
  • Dodatečné informace naleznete v návodu k použití.