Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička zobrazuje chybový kód EHO, EH0

 

Pokud spotřebič zobrazí chybový kód EHO / EH0, je zde problém s napájením.

  • Zkontrolujte napájení zapojením jiného spotřebiče do stejné zásuvky, zda funguje. Pokud jiný spotřebič také nefunguje, jedná se pravděpodobně o chybu kabeláže. Obraťte se na místního elektrikáře, který vám poskytne radu či pokyny k napravení vadné kabeláže či vedení.

K zapojení spotřebičů nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. Může způsobit zkrat nebo riziko požáru.

Pokud je napájení spotřebiče v pořádku, zkuste spotřebič resetovat.

  • Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a poté ji zapojte zpět.
  • Stejných výsledků lze dosáhnout použitím bezpečnostního spínače. Po zapojení spotřebiče do zásuvky jej zapněte a zvolte program.
  • Pokud se na displeji zobrazuje chybové hlášení, obraťte se na autorizované servisní středisko.