Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička zobrazuje chybový kód E80

 

Je zde problém s voličem programů nebo software.

  • Zkuste spotřebič resetovat. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a poté ji zapojte zpět.
  • Stejných výsledků lze dosáhnout použitím bezpečnostního spínače. Po zapojení spotřebiče do zásuvky jej zapněte a zvolte program. Pokud se na displeji zobrazí během programu chybové hlášení, obraťte se na autorizované servisní středisko.