Skip to main content
AEG | Help and Support

Vyšší hluk během programu pro vlnu

 

Bubnové sušičky jsou hlučnější, když suší pomocí programu pro vlnu než, u ostatních programů. Buben se otáčí rychleji a je tak hlučnější. Jedná se o běžný jev a nikoliv o závadu spotřebiče.