Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička nese viditelné známky poškození

 

Objevení poškození při rozbalování spotřebiče:
  • Obraťte se okamžitě na prodejce, abyste jej upozornili, že byl spotřebič poškozen během dodání. Telefonní číslo prodejce naleznete na faktuře nebo dodacím listu.

Nepokoušejte se spotřebič zapojit nebo používat.

Objevení poškození po instalaci nebo prvním použití: 
  • Obraťte se okamžitě na prodejce, abyste jej upozornili, že byl spotřebič poškozen po instalaci nebo během používání.
Žádost o servis:
  • Obraťte se na autorizované servisní středisko.
  • Nové součásti / díly jsou dostupné v našem internetovém obchodě.