Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička se po dokončení programu nezastaví

 

Může to být kvůli fázi „proti zmačkání“. Spotřebič pokračuje v chodu této fáze po dobu cca 1 hodiny a lze jej ručně zastavit. Toho docílíte otočením voliče programů do polohy Vypnuto.

Pokud program běží mnohem déle než 2–3 hodiny:

 • Program s maximálním stupněm suchosti běžně trvá až 2–3 hodiny.
 • Programy pro ložní prádlo trvají déle.
 • Může zde být problém s měřením vlhkosti, jehož příčinou je:
  • nevhodné uzemnění spotřebiče
  • připojení pomocí prodlužovacího kabelu
  • zašpinění plstěné pásky / snímačů v bubnu
  • zašpinění filtrů, kondenzátoru nebo komory kondenzátoru.
 • Buben a pásku lze vyčistit octem.

Pokud výše uvedené problém nevyřeší, obraťte se na autorizované servisní středisko.