Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička Iron Aid nesuší dobře

 

Prádlo je vždy zmačkané:

80 % zmačkání bude odstraněno. Trocha zmačkání vždy zůstane.

 • Ujistěte se, že vkládáte správné množství prádla (max. 5 košil) a volíte vhodná nastavení.
 • Odeberte prádlo z bubnové sušičky, jakmile je hotové. Pověste je na věšáky a natáhněte do původního tvaru.
 • Zkontrolujte, zda spotřebič funguje:
 • Naplňte nádržku na páru na maximální hladinu.
 • Vložte jednu suchou, tenkou bavlněnou košili a zvolte program Aktualizovat (5 poloh napravo od polohy Vypnuto).
 • Poslouchejte, zda lze slyšet zvuky otáčejícího se bubnu (je-li to možné, vložte do spotřebiče kolíček na prádlo).
 • Po dokončení programu by prádlo mělo být lehce vlhké a méně zmačkané.
 • Zkontrolujte, zda hladina vody v zásobníku páry klesla.

Vlhké oblečení:

U spotřebičů Iron Aid je normální, že je oblečení po parním programu trochu vlhké.

 • Pověste oblečení na 10 minut na věšák a uschne téměř bez zmačkání.
 • Nastavte měření suchosti:
  • Současně stiskněte tlačítko „Jemné“ a „Start“ a podržte je na 10 sekund.
  • Stiskněte tlačítko „Start“, dokud se na spodní straně displeje nezobrazí C0 a vodorovná čára.