Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička zobrazuje chybový kód CE nebo CF

 

Pokud se na displeji bubnové sušičky zobrazí chybový kód CE nebo CF, je zde problém s elektronikou. K vyřešení tohoto problému se obraťte na autorizované servisní středisko.