Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička zobrazuje chybový kód CD

 

Pokud se na displeji bubnové sušičky zobrazí chybový kód CD, je zde problém se západkou dvířek. Pokud jsou dvířka zavřená správně, obraťte se na autorizované servisní středisko.