Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička zobrazuje chybový kód C8

 

Pokud se na displeji bubnové sušičky zobrazí chybový kód C8, je zde problém se snímačem teploty. K vyřešení tohoto problému se obraťte na autorizované servisní středisko.