Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička zobrazuje chybový kód C6

 

Pokud se na displeji bubnové sušičky zobrazí chybový kód C6, je zde problém se snímačem vlhkosti. Program trvá déle než obvykle, déle než 4,5 hodiny.

Zkontrolujte, zda je spotřebič připojen k uzemněné zásuvce. Pokud tomu tak není, je zde problém s měřením vlhkosti, který dokáže odstranit autorizované servisní středisko.