Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička zobrazuje chybový kód E60 a neohřívá se

Vydání:
  • Bubnová sušička zobrazuje chybovou zprávu E60 a neohřívá se. Signalizuje to problém s topením. 
Platí pro:
  • Odvětranou sušičku 
  • Kondenzační sušičku 
  • Sušičku s tepelným čerpadlem 
Rozlišení:

1. Zkontrolujte, zda bubnová sušička není vestavěna například do uzavřené skříně bez náležitého větrání.   

Sušička může být nainstalována jako volně stojící jednotka, nebo pod pracovní desku s dostatečným prostorem. Postupujte podle uživatelské příručky nebo samostatného letáku s pokyny pro instalaci, které jsou dodány s vaším spotřebičem Zde si můžete příručku stáhnout.  

2. Namontujte spotřebič do místnoti s dostatečným prostorem a dobrým větráním.  

  • Pokud je bubnová sušička instalována v příliš malé místnosti, může docházet ke kondenzaci.  Ujistěte se, zda prostor je dostatečně velký (více než 10-12 m2). 
  • Malé místnosti se velmi rychle zahřejí v důsledku chodu bubnové sušičky a vzdušná vlhkost bude kondenzovat na površích s nižší teplotou. 
  • Problém je možné ve většině případů odstranit dobrým větráním, například otevřením okna nebo dveří během sušení. 

3. Vyčistěte filtry a těsnění dveří.  

Pokud filtry, kondenzátor a těsnění dveří nebudou vyčištění, může se v místnosti vytvářet zbytečně velké množství vlhkosti. Další informace naleznete v uživatelské příručce. Zde si můžete příručku stáhnout.  

4. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    


POZNÁMKA: V závislosti na problému vám může být návštěva servisního technika účtována a to i během záruční doby.  

Poznamenejte si nahlášený chybový kód a předejte jej servisnímu technikovi. Tím sice problém nevyřešíte, ale technikovi to pomůže identifikovat příčinu problému.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.