Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička zobrazuje chybové hlášení E50

 

Chybový kód E50 značí problém s motorem nebo software.

  • Zkuste spotřebič resetovat. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a poté ji zapojte zpět.
  • Stejných výsledků lze dosáhnout použitím bezpečnostního spínače. Po zapojení spotřebiče do zásuvky jej zapněte a zvolte program. Pokud se na displeji zobrazuje chybové hlášení, obraťte se na autorizované servisní středisko.