Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička vydává nepříjemné pachy

Možná příčina:

V případě kondenzačních sušiček nebo sušiček s tepelným čerpadlem: zašpiněné filtry v otvoru dvířek nebo komoře kondenzátoru, který se nachází na dně spotřebiče. Viz příslušný návod k použití.

Více informací, jak čistit a udržovat spotřebič ve špičkovém stavu, také naleznete v návodu k použití.

Pokud výše uvedená doporučení problém nevyřeší, obraťte se na autorizované servisní středisko.