Skip to main content
AEG | Help and Support

Bubnová sušička zobrazuje chybové hlášení E40

 

Pokud se zobrazí chybové hlášení E40 na displeji bubnové sušičky po stisknutí tlačítka start, zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Pokud jsou dvířka zavřená a chybové hlášení se stále zobrazuje, jedná se o softwarový problém.

  • Zkuste spotřebič resetovat. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a poté ji zapojte zpět.
  • Stejných výsledků lze dosáhnout použitím bezpečnostního spínače. Po zapojení spotřebiče do zásuvky jej zapněte a zvolte program. Pokud se na displeji zobrazuje chybové hlášení, obraťte se na autorizované servisní středisko.