Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvířka bubnové sušičky se neotevřou

 

Pokud nelze dvířka bubnové sušičky otevřít, zkontrolujte, zda jakékoliv části držadla nevykazují viditelné známky poškození. Pokud jsou poškozené nebo pokud dvířka nelze stále otevřít, obraťte se na autorizované servisní středisko.