Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvířka bubnové sušičky se otevírají během programu

 

Pokud se dvířka bubnové sušičky otevírají během sušicího programu, může to být kvůli přetížení spotřebiče. Odstraňte pár kusů prádla a zkuste to znovu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.