Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušička zobrazuje chybový kód E20 nebo 2x zapípá

 

Chybový kód E20 (nebo dvojí pípnutí zvukové výstrahy u některých modelů) značí problém s vypouštěním, čerpadlem nebo software.

  • Zkontrolujte, zda je externí vypouštění správně připojené k odpadu.
  • Za účelem přímého odčerpávání vody do odpadu připojte ke kondenzační sušičce externí vypouštěcí hadici. V horní části zadní strany sušičky se nachází červená nebo zelená hadice. Měla by se vyndat a prodloužit pomocí další hadice. Voda nepoteče do vodní nádrže, ale poteče přímo do odpadu.
  • Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá nebo ucpaná nebo zda na ní nejsou žádné smyčky.
  • Abyste zabránili pokroucení, zkraťte délku hadice, aby visela volně dolů do odpadu. Pokud tak neučiníte, může to způsobit chybový kód nebo únik vody.
  • Zkuste spotřebič resetovat. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a poté ji zapojte zpět.
  • Stejných výsledků lze dosáhnout použitím bezpečnostního spínače. Po zapojení spotřebiče do zásuvky jej zapněte a zvolte program. Pokud se na displeji zobrazuje chybové hlášení, obraťte se na autorizované servisní středisko.