Skip to main content
AEG | Help and Support

Pračka se sušičkou zobrazuje chybovou zprávu E40, 4x zapípá / 4x zabliká

 

Vydání: 
  • Pračka se sušičkou zobrazuje chybovou zprávu E40, 4x zapípá / 4x zabliká.  
Platí pro: 
  • Pračka se sušičkou (integrovaná i volně stojící)  
Rozlišení: 

1. Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.  

V případě potřeby je pevně uzavřete. Uslyšíte cvaknutí.  

2. Zkontrolujte, zda mezi těsnněím dveří a sklem není zachycené prádlo.  

V případě potřeby před opětovným spuštěním programu odstraňte z bubnu část prádla.  

3. Ve spotřebiči je příliš mnoho prádla (přetížení).  

V případě potřeby před opětovným spuštěním programu odstraňte z bubnu část prádla.  

4. Zkontrolujte dětskou bezpečnostní pojistku (je-li to vhodné).  

Vypněte dětskou bezpečnostní pojistku pomcí mince nebo podobného předmětu a opakujte pokus.

Podrobný popis naleznete v uživatelské příručce dodané ke spotřebiči.

Zde si můžete příručku stáhnout.  

5. Zámek dveří je vadný  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, mohou být dveře vadné a bude nutné je vyměnit.

Doporučujeme vám se obrátit na autorizované servisní středisko.       

Poznamenejte si nahlášený chybový kód a předejte jej servisnímu technikovi. Tím sice problém nevyřešíte, ale technikovi to pomůže identifikovat příčinu problému.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.