Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvířka pračky se sušičkou se otevírají uprostřed programu

 

  • Dvířka lze normálně otevřít na začátku pracího programu stisknutím tlačítka Start/Pauza.
  • Pokud lze dvířka otevřít během prací nebo odstřeďovací fáze, když je spotřebič naplněn vodou, okamžitě odpojte napájení spotřebiče. Obraťte se na autorizované servisní středisko a spotřebič nepoužívejte, dokud není problém vyřešen.