Skip to main content
AEG | Help and Support

Myčka nádobí se zkratuje, pálí pojistky nebo vyhazuje jističe

 

Pračku a bubnovou sušičku byste neměli připojovat na stejný pojistkový obvod. Požadovaný příkon obou spotřebičů překračuje bezpečnostní kapacitu standardních pojistkových obvodů. Dojde-li k vyhození jističe nebo spálení pojistky, když zapnete či vypnete spotřebič, děje se tak z důvodu svodu proudu na uzemnění nebo zkratu. Pokud je několik spotřebičů připojeno na stejný pojistkový obvod, může to způsobit spálení pojistky nebo vyhození jističe.

  • Zapojení spotřebiče do jiného pojistkového obvodu by mělo tento problém vyřešit.

Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel k zapojení spotřebičů, jelikož to může způsobit zkrat či riziko požáru.

  • Pokud výše uvedená doporučení problém nevyřeší, obraťte se na autorizované servisní středisko.