Skip to main content
AEG | Help and Support

Na pračce se sušičkou bliká kontrolka LED

 

  • Zkontrolujte tlačítka funkcí, která mohou být přednastavena na ovládacím panelu spotřebiče. Některé nebo všechny kombinace těchto kontrolek LED se rozsvítí buď na začátku nebo na konci programu.
  • Pokud se kontrolka rozsvítí na konci programu, program může být dokončen. Zkontrolujte, zda lze otevřít dvířka nebo zda je počítadlo vynulováno. Pokud je spotřebič vybaven displejem, zkontrolujte, zde se na něm zobrazuje „Konec“. Pamatujte, že trvá přibližně 3–5 minut, než lze otevřít dvířka po dokončení programu. Jedná se o bezpečnostní opatření u všech praček.
  • Program mohl být přerušen nebo náhodně pozastaven. Pokuste se program restartovat stisknutím tlačítka START/PAUZA.
  • Jakékoliv poruchy hlášené blikající kontrolkou LED jsou obvykle doplněny chybovým kódem zobrazeným na displeji. V takovém případě se obraťte na autorizované servisní středisko.